Program za lečenje hroničnih rana

Smith & Nephew je lider u svojoj oblasti, a okosnicu poslovanja čine: Inovativni tretman rana, Ortopedija i Endoskopija.

Proizvodi:

INTRASITE GEL

Prozirni,  amorfni hidrogel koji sadrži modifikovani polimer karboksimetil celuloze, propilen glikol i vodu. Omogućava rapidan ali nežan debridman nekrotičnog tkiva u rani, ujedno apsorbujući odumrlo tkivo i višak eksudata.

Svo mrtvo tkivo iz rane mora biti odstranjeno kako bi proces regeneracije mogao da počne. Intrasite gel potpomaže prirodni debridman procesom autolize, nežno rehidrirajući nekrotično tkivo. U inflamatornoj fazi procesa lečenja formira se krasta nakupljanjem mrtvih ćelija u eksudatu rane. Povlačenjem viška eksudata sa površine rane, Intrasite gel zaustavlja formiranje kraste, a ukoliko je krasta već formirana, gel je nežnom rehidratacijom efikasno odstranjuje bez oštećenja zdravog tkiva. Intrasite gel  povećava vlažnost u rani obezbeđujući vlažno okruženje za lečenje rana, sprečava stvaranje eshara. Održavajući granulaciono tkivo vlažnim i omogućavajući migraciju epitelnih ćelija, Intrasite gel ubrzava izlečenje.

Specijalni Applipak sistem omogućava jednostavnu, direktnu i kontrolisanu aplikaciju, čak i kod rana na nepristupačnim mestima. Nelepljiv je, jednostavno i bezbolno se uklanja sa rane ispiranjem fiziološkim rastvorom, bez povreda nežnog tkiva.

Indikacije: nekrotično tkivo kod plitkih, podminiranih i dubokih rana (dekubitalne rane, ulkusi nogu, dijabetični ulkusi, rane kod maligniteta, opekotina, hirurških rana, oparenja, laceracija, amputacija, gljivičnih ulkusa); kod dubokih rana sa granulacionim tkivom; ekskorijacija na koži; radijacione opekotine.

Info

ACTICOAT

Troslojna obloga za rane sa SILCRYS Nanokristalima srebra. Sastoji se az apsorptivnog jezgra umetnutog između dva sloja srebrnih polietilenskih mrežica. Nanokristalno srebro štiti ranu od bakterijske kontaminacije, dok unutrašnje jezgro pomaže u održavanju vlažnog okruženja rane.

In-vitro podaci pokazuju da ACTICOAT deluje na 150 patogena koji uključuju širok spektar gram pozitivnih i negativnih bakterija i gljivičnih patogena. ACTICOAT takodje deluje i na Pseudomonas rezistentan na antibiotike, Methicilin rezistentni Staphylococcus aureus (MRSA) i Vancomycin rezistentni Enterococcus (VRE).

Zahvaljujući kontinuiranom otpuštanju srebra u istim koncentracijama efikasan je minimum 3 dana od momenta aplikovanja na ranu. In-vitro podaci pokazuju da ACTICOAT brže deluje od drugih oblika srebra jer uništava bakterije u roku od 30 minuta. ACTICOAT uništava već postojeće patogene u rani, redukuje rizik od nastanka nove infekcije i smanjuje ukupan broj bakterija u rani.

Seče se i prilagođava dimenzijama rane, jednostavno i bezbolno se aplikuje i uklanja.

Indikacije: Infekcija i antimikrobna zaštita rana delimične i pune debljine ( dekubitalne rane, venski i arterijski ulkusi, dijabetični ulkusi, opekotine, kožni graftovi davaoca i primaoca).

Mere opreza: za pripremu rane za aplikovanje ACTICOAT obloge ne sme se koristiti fiziološki rastvor zbog vezivanja jona Ag i CL, već sterilna destilovana voda.

Info

BACTIGRAS

Antiseptična gaza impregnirana mekim parafinom koji sadrži 0,5% hlorheksidin acetata. Hloheksidin je dokazani antiseptik efikasan protiv širokog spektra gram pozitivnih i negativnih bakterija uključujući i MRSA. Nisu poznati slučajevi ukrštene rezistencije i preosetljivost je izrazito retka. Preporučuje se za upotrebu na već inficirani  ranama ili kao prevencija infekcije. Na ranama koje su već inficirane može se koristiti zajedno sa sistemskim antibioticima. BACTIGRAS je nežan, blago lepljiv i dopušta jednostavnu drenažu rane, seče se i ne mora se čuvati u frižideru.

Indikacije: manje opekotine i oparenja, laceracije, abrazije i ostale rane sa narušenim integritetom kože, donori i primaoci kožnih graftova, ulkusi na nogama.

Info

ALLEVYN

Hidrocelularna penasta obloga visoke moći upijanja namenjen ranama sa srednjim do visokim stepenom eksudata. Ima inovativnu troslojnu građu : 1. Gas-propustljivi poliuretanski film na gornjoj površini sa visokom moći vaporizacije eksudata; 2. Hidrocelularna penasta srž visoke moći upijanja koja omogućava apsorpciju eksudata i do 7 dana; 3. Nelepljiv sloj u direktnom kontaktu sa ranom koji se dobro lepi za intaktnu kožu, a ne lepi se za ranu. ALLEVYN je otporan na bakterije i vodootporan, sprečava izlivanje viška eksudata i rizik od unakrsne kontaminacije svodi na minimum. ALLEVYN obloge se meke i jastčaste, pružaju odličnu udobnost i zaštitu pacijent i doprinose smanjenju pritiska na ranu. Mogu biti lepljive (ALLEVYN ADHESIVE) i nelepljive (ALLEVYN NON-ADHESIVE), različitog oblika u zavisnosti od mesta aplikovanja (HEEL– za laktove i pete, SACRUM– za aplikaciju na sakralnoj regiji).

Indikacije: hronične i akutne rane, pune ili delimične debljine, plitko granulirane rane ili rane sa eksudatom kao što su: dekubitalne rane, ulkusi, inficirane rane, ulceracije na dijabetičnom stopalu, rane koje izuzetno teško zarastaju, hirurške rane, prvi i drugi stepen opekotina, donorske regije i ulkusi uzrokovani gljivicama.

Mere opreza: Ne koristiti nijedan ALLEVYN proizvod sa oksidirajućim agensima kao što su hipohloritni rastvori ili rastvorima hidrogen peroksida jer razaraju strukturu same obloge.

Info

ALGISITE M

Kalcijum-alginatna obloga sačinjena od vlakana manuronske kiseline koja se brzo pretvaraju u mekani gel kada dođu u kontakt sa eksudatom iz rane. ALGISITE M pruža vlažno okruženje za lečenje rana koje dovodi do bržeg izlečenja  čak i onih rana koje je teško izlečiti. Ispitivanja in vitro dokazuju da Algisite M upija 13 puta više od svoje težine, što omogućava da se obloga ne mora menjati i do 7 dana u zavisnosti od prirode rane i nivoa eksudata. Može pomoći u zbrinjavanju krvarenja slabijeg intenziteta.

Kada ALGISITE M dođe u kontakt sa eksudatom iz rane pretvara se u mekani gel obezbeđujući optimalnu vlažnost u rani, sprečava pojavu eshara i ubrzava izlečenje. Obloga dozvoljava razmenu gasova neophodnu da bi se održala odgovarajuća sredina za zdravo zarastanje rane. ALGISITE M je veoma mek i može se oblikovati, seći i savijati, pa je pogodan za primenu na ranama raznih oblika i veličina, pa se formirani gel prilagođava konturama rane. Mekani gel se ne suši i ne lepi se za ranu, pa je lagan za upotrebu i jednostavno se uklanja u jednom komadu. Kod svih vlaknastih alginata dolazi do rasipanja prilikom primene. Ipak, napredna tehnologija primenjena u proizvodnji Algisite M svodi rasipanje na minimum. mekani gel koji se ne suši i ne lepi se za ranu. Jednostavno se uklanja u jednom komadu.

Indikacije: rane pune i delimične debljine, sa srednjim do visokim stepenom eksudata, koje takođe mogu biti podložne slabijem krvarenju (dekubitalne rane, ulkusi na nogama, ishemični i dijabetični ulkusi stopala, rane posle operacije i opekotine. Kod inficiranih rana se koristi u kombinaciji sa Acticoat oblogom.

Info

CUTICERIN

Gaza sačinjena od glatkog acetatnog materijala i hidrofobnog masnog sloja impregnirana vazelinom, parafinom i Euceritom. Zahvaljujući samom tkanju acetatne gaze prilikom aplikovanja na ranu ostaje ravna, ne savija se, i obezbeđuje potpun kontakt sa dnom kreveta rane i sprečava urastanje granulacionog tkiva. Ostaje na mestu aplikacije, ne klizi pa je zato pogodan za primenu na ranama gde je potrebno često previjanje jer se može koristiti od nekoliko dana do nekoliko nedelja.

Indikacije: opekotine, abrazije, radijacione opekotine, graftovi davaoca .

Info

OPSITE FLEXIGRID

Transparentni film. OPSITE FLEXIGRID je vodootporna, fleksibilna obloga, prilagođava se regiji na koju se aplikuje (pete, kolena, pregibi). Omogućava razmenu gasova, a zahvaljujući visokoj moći vaporizacije može ostati na rani do 14 dana. Obezbeđuje vlažno zarastanje površinskih rana, a može se koristiti i kao sekundarna obloga. Može se seći.

Indikacije: površinske rane , manje opekotine, posekotine, oderotine, postoperativne rane, kožni graftovi, štiti kožu oko stome, sprečava nastajanje dekubitalne rane, smanjuje bolove kod dijabetične neuropatije, ulkusi na nogama u fazi zarastanja.

Info
KONTAKT
Direkcija i Magacin
Adresa: Vodovodska 158a
Telefon: +381 11 30 51 300
Fax: +381 11 30 51 333
E-mail: office@primax.rs
PRIMAX D.O.O.
© Copyright - Primax - Sva prava zadržana