Terapija negativnim pritiskom

Smith & Nephew je lider u svojoj oblasti, a okosnicu poslovanja čine : Inovativni tretman rana, Ortopedija i Endoskopija.

Proizvodi:

PICO

Mali, lagani, ultra-portabilni sistem za terapiju negativnim pritiskom za jednokratnu upotrebu. Sastoji se od male pumpe koja proizvodi negativni pritisak i dresinga (obloge) sa kojim je povezan portom. Namenjen je lečenju rana manje površine i dubine (do 0,5cm), a zahvaljujući visokom stepenu apsorpcije i vaporizacije samog dresinga obezbeđuje optimalnu vlažnost uklanjanjem do 400 ml eksudata. Kod rana sa manjim stepenom eksudata dresing može ostati na rani 7 dana, sa srednjim stepenom eksudata 6 dana, a ukoliko je prisutna infekcija promene dresinga su češće. PICO Sistem obezbeđuje negativni pritisak od 80 mmHG u kontinuiranom režimu rada, a pritiskom na narandžasto dugme se mogu praviti pauze. Dizajniran kao portabilni sistem za terapiju negativnim pritiskom PICO je namenjen lečenju postoperativnih rana kod pacijenata koji su upućeni na ambulantno ili kućno lečenje.

Indikacije: – akutne i hronične rane, traume, dehiscencije postoperativne rane, ulkusi,  kožni graftovi, zatvoreni hirurški rezovi.

Kontraindikacije: malignitet u rani, nelečeni osteomijelitis, nekrotično tkivo sa esharom, eksponirani krvni sudovi, nervi ili organi.

Mere opreza: antikoagulantna terapija, teške hemostaze, uznemireni pacijent, nelečena malnutricija.

Info

RENASYS EZ PLUS I RENASYS GO

RENASYS EZ Plus i RENASYS GO su uređaji koji aplikovanjem negativnog pritiska u ranu ubrzavaju njeno zarastanje. U zavisnosti od lokalizacije, veličine i tipa rane, lekar određuje:
– koji tip Smith&Nephew pokrova će se aplikovati (gaza ili poliuretanska pena)
– intenzitet  vakuuma
– režim rada samog aparata (kontinuiran ili intermitentan)
– interval zamene filera

Kontinuiranim režimom rada aparat obezbeđuje terapiju unapred određenim intenzitetom vakuuma bez zaustavljanja sve do isključenja.

Intermitentnim režimom rada aparat obezbeđuje terapiju unapred određenim intenzitetom vakuuma u trajanju od 5 minuta, nakon čega sledi pauza u trajanju od 2 minuta.

Preporučeni terapijski opseg pritiska je od -40 do -120 mmHg.

Indikacije: dekubitalni ulkusi, dijabetični ulkusi, venski ulkusi, postoperativne rane, fistule, dehiscencije hirurške rane, traumatske rane, sternalne rane, kompartment sindrom abdomena, defekti trbušnog zida, kožni graftovi.

Kontraindikacije: malignitet u rani, nelečeni osteomijelitis, nekrotično tkivo sa esharom, eksponirani krvni sudovi, nervi ili organi.

Mere opreza: antikoagulantna terapija, teške hemostaze, uznemireni pacijent, nelečena malnutricija.

Info
KONTAKT
Direkcija i Magacin
Adresa: Vodovodska 158a
Telefon: +381 11 30 51 300
Fax: +381 11 30 51 333
E-mail: office@primax.rs
PRIMAX D.O.O.
© Copyright - Primax - Sva prava zadržana